เซียะเหมินซิโนฟาร์ม จำกัด

ผังงานสตรอเบอร์รี่แช่แข็ง


จุดควบคุมการไหลของการแปรรูปสตรอเบอร์รี่:


(1) วัตถุดิบ: เลือกสตรอเบอร์รี่ที่สุกสีแดงสดเนื้อนุ่มไม่มีเมล็ดกลวงเมล็ดน้อยและมีกลิ่นหอม


(2) ไอออนและการคัดเกรด: ตามขนาดและสีของผลไม้แบ่งออกเป็น 4 เกรด ได้แก่ 15 มม. 15-25 มม. 25-35 มม. และสูงกว่า 35 มม. สีแดงของสตรอเบอร์รี่ควรมีมากกว่า 2/3 ของพื้นผิวผลไม้


(3) การถอดก้าน: เมื่อถอดก้านออกควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของผลไม้ค่อยๆถือผลไม้ไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วหมุนอีกข้างเบา ๆ เพื่อเอาก้านออกเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผล


(4) การล้าง: สตรอเบอร์รี่ล้างด้วยน้ำไหล 4 ถึง 5 ครั้งเพื่อขจัดทรายสิ่งสกปรก ฯลฯ


(5) การแช่แข็ง: IQF แช่แข็งที่อุณหภูมิ -35 ℃หรือต่ำกว่าจากนั้นเก็บในคลังสินค้าเย็นที่มีเวลา -18 ~ -20 ℃


(6) ไอออนและการบรรจุ: แพ็คตามข้อกำหนดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจจับโลหะและเครื่องเอ็กซ์เรย์ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่น


(7) ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสารเคมีตกค้างอยู่ภายใต้การควบคุมและยังสามารถควบคุมจุลินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของตลาดต่างๆ

รูปที่ 1. เครื่องมือก๊าซยาฆ่าแมลงและเครื่องมือของเหลวของยาฆ่าแมลง

รูปที่ 2. การตรวจหาสารเคมีตกค้าง

รูปที่ 3. การตรวจจับไมโคร

Flowchart of Frozen Strawberry.jpg

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว