เซียะเหมินซิโนฟาร์ม จำกัด

กระบวนการผลิตของ Snap Peas แช่แข็งผังกระบวนการ

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว