เซียะเหมินซิโนฟาร์ม จำกัด

การผลิตเมล็ดข้าวโพดหวานแช่แข็งโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์ตอนนี้

20-10-2022

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว